โปรแกรมบริหารงานธุรกิจออนไลน์

โปรแกรมบริหารงานธุรกิจออนไลน์

โปรแกรมบริหารงานธุรกิจออนไลน์ เป็นโปรแกรมในรูปแบบของ Web-based application ช่วยจัดการในส่วนของงานขาย, สต็อก และงานจัดซื้อ ในรูปแบบการทำงานแบบออนไลน์ โปรแกรมทำงานแบบศูนย์รวมอย่างเป็นระบบ ข้อมูลการทำงานของทุกส่วนจะถูกเชื่อมโยงกันเป็นระบบเดียว ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและเสียเวลา

MySaaS OPS ทำให้ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมการทำงานและความเป็นไปของธุรกิจ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจต่อไป โปรแกรมมีระบบความปลอดภัยของข้อมูล อีกทั้งสามารถขยายการใช้งานโปรแกรมได้ตามขนาดขององค์กรที่เติบโตขึ้น โดยที่ไม่จำเป้นต้องซื้อโปรแกรมใหม่

MySaaS OPS ทำงานบนระบบ Cloud คุณสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ทุกที ทุกเวลา แบบ real-time โดยคุณสามารถ

 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า, เบอร์ติดต่อ หรือประวัติการขายสินค้า ผ่านระบบออนไลน์
 • สามารถออกใบเสนอราคา, ส่งของหรือวางบิล ได้ทุกที ทุกเวลา
 • ระบบบริหารจัดการสต้อกสินค้า, การโอนย้ายหรือการปรับปรุงจำนวนสินค้า
 • ระบบแจ้งเตือนผ่านอีเมล์โดยตรงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีสินค้าต่ำกว่าหรือสูงกว่าสต็อก
 • ระบบรับประกันสินค้า, และจัดเก็บสินค้าแบบ Lot หรือ Serial
 • เก็บประวัติผู้ขาย, รายการสั่งซื้อและต้นทุนสินค้า
 • มี Workflow ที่ช่วยออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมให้ตรงตามธุรกิจของลูกค้าได้

Features

 • Single data source, providing accurate and consistent information across organization.
 • Effectively control and communicate business activities.
 • Synchronize business processes (sales, manufacturing, finance, logistics etc.) in an collaborative environment.
 • Improve efficiency, customer satisfaction and profitability.
 • Provides real-time, enterprise-wide view of the business, enabling business owner to make better decision.
MySaaS OPS สามารถทำงานเชื่อมกับโมดูลอื่นทั้ง Customer Relationship Management (CRM) และ ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงออนไลน์ Field Service Manager (FSM) ได้แบบ real-time

Business Applications

Product Brochures

 • www.bossmysoft.com
 • chirt.ch@kptoa.com
 • chirt.c@kptoa.com

Product Demo

Infographics

Operations Infographics    Service Manager Infographics
Sales Dashboard
Provides real-time sales overview of your business
Sales Listings
Instant access to recent sales transactions and histories
Cusomizable Sales Form
Customize and print sales forms anywhere, anytime
Accounting Integration
Seemless integration with Financial Module