ระบบบัญชีการเงิน

ระบบบัญชีการเงิน

ระบบบัญชีการเงิน (MySaaS Financial) เป็นอีกหนึ่งโมดูลหลักของ MySaaS Software ที่ช่วยคุณบริหารจัดการทางด้านระบบบัญชี, ระบบเจ้าหนี้ – ลูกหนี้, ทรัพย์สิน , ธนาคาร รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง MySaaS Financial สามารถทำงานเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันกับ MySaaS OPS และ FSM ทำให้งานด้านการซื้อ, ขาย, บริการสต๊อกสินค้า และงานซ่อมบำรุงเชื่อมโยงข้อมูลเป็นระบบเดียวกัน ซึ่งทำให้การทำงานในทุกส่วนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เราช่วยคุณได้อย่างไร

  • บริหารจัดการบัญชีแยกประเภทรวมถึงรายงานวิเคาระห์รูปแบบต่างๆ
  • สามารถตั้งค่าเสื่อมและสินทรัพย์ได้ไม่จำกัดจำนวน
  • สามารถตั้งค่าการจัดการลูกค้าได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงิน, ภาษี หรือเงื่อนไขการจ่ายชำระ เป็นต้น
  • ตั้งค่าปีงบประมาณ และระยะเวลาในการปิดบัญชี
  • ระบบการตั้งค่าธนาคารที่ใช้และการทำ Bank reconciliation
  • สามารถสร้างงบประมาณการดำเนินงานในแต่ละแผนก แยกเป็นวัน, สัปดาห์, รายเดือน, รายไตรมาส , รายปี หรือกำหนดตามปีบัญชีได้
  • สามารถกำหนดงบประมาณตามแผนกหรือตามโปรเจ็คงานได้

MySaaS Financial Module integrates with MySaaS Operations Module to reduce costs and boost productivity.

Business Applications

Product Brochures

  • www.bossmysoft.com
  • chirt.ch@kptoa.com
  • chirt.c@kptoa.com

Product Demo

Infographics

Operations Infographics    Service Manager Infographics