โปรแกรมบริหารจัดการขาย

โปรแกรมบริหารจัดการขาย

MySaaS CRM เป็นโปรแกรมในรูปแบบของ Web-based ออกแบบมาเพื่อช่วยบริหารจัดการด้านการขาย, การตลาด และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โปรแกรมมีฟังค์ชั่นการทำงานอย่างครบถ้วนและมีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของฝ่ายขายได้เป็นอย่างดี เป็นศูนย์กลางของข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนงานของฝ่ายการตลาดและทีมในการติดตาม ความเป็นไปของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยในการปิดการขายได้ง่ายยิ่งขึ้น โปรแกรมใช้งานง่ายและสามารถปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของแต่ละธุรกิจ MySaaS CRM สามารถทำงานเชื่อมโยงกับ MySaaS OPS ได้อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานถึงกันแบบ real-time

MySaaS CRM สามารถทำงานเชื่อมโยงกับ MySaaS OPS ได้อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานถึงกันแบบ real-time

คุณสมบัติ

  • การทำงานของโปรแกรมเป็นแบบอัตโนมัติตั้งแต่เปิดถึงปิดการขาย
  • สามารถบริหารจัดการและจัดทำ ใบเสนอราคา, การติดต่อกับลูกค้า อัพเดท Lead และ Opportunities ได้ทุกที ทุกเวลา
  • ช่วยให้ทีมขายและการตลาดอัพเดทข้อมูลถึงกันตลอดเวลา
  • ช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าและการให้การช่วยเหลือ

Business Applications

Product Brochures

  • www.bossmysoft.com
  • chirt.ch@kptoa.com
  • chirt.c@kptoa.com

Product Demo

Infographics

Operations Infographics    Service Manager Infographics
Sales Contacts
Enables businesses to manage contact information and activity for marketing and customer service.
Sales Leads
Lead management & lead tracking software that optimize marketing campaigns from lead to close.
Sales Opportunities
Sales opportunity management tools will help your sales team effectively manage all of your prospects.
Ticket Management
Ticket Management System that simplifies, streamlines & automates the managing of enquiries.